x
üye ol.jpg (183 KB)
Üyelik ve Kullanım Şartları


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar


a) www.miladgold.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten MOLLA FENERİ MH. ALİ BABA TÜRBE SK. NO: 22 FATİH/İSTANBUL adresinde mukim MARLA GOLD TURİZM OTEL DIŞ TİC .A.Ş. (Bundan böyle "MİLAD GOLD" olarak anılacaktır).

b) www.miladgold.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

c) www.miladgold.com internet sitesine üye olmadan alışveriş yapan internet kullanıcısı (“Misafir”)2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu MİLAD GOLD' un sahip olduğu www.miladgold.com internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma ve işlem yapma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, Üye'nin istenilen Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceği şifreyi girmesi, yasal ve sözleşmesel olarak talep edilen ve gerekli onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basması gerekli ve yeterlidir.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden alışveriş yapmaları Kanunen yasaktır. Kişiler siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.3.2. Üye, www.miladgold.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MİLAD GOLD'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığı ve uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.3.3. Üye/Misafir www.miladgold.com internet sitesinden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Misafir'in www.miladgold.com internet adresi üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde MİLAD GOLD'un üyelik sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Ayrıca, MİLAD GOLD'un söz konusu haksız kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır. Üye, bu durumun Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı bir eylem olduğunu kabul ve beyan eder.3.4. Üye, MİLAD GOLD tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MİLAD GOLD'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, doğrudan Üye sorumlu olup MİLAD GOLD’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.3.5. www.miladgold.com adresi üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup, MİLAD GOLD mağazalarında veya diğer tüm satış kanallarında geçerli değildir.3.6. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre MİLAD GOLD veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.miladgold.com kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları MİLAD GOLD' dan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart ve Ödeme Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler MİLAD GOLD tarafından görülmez ve kaydedilmez).3.7. Üye, www.miladgold.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.3.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi Misafir tarafından www.miladgold.com internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyenin talebi doğrultusunda MİLAD GOLD tarafından gerekli işlem yapılır.3.9. MİLAD GOLD tarafından www.miladgold.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.3.10. MİLAD GOLD, üyenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatta dahil olmak üzere kişisel bilgilerini Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda yasal yükümlülük kapsamında 3. Kişiler ile paylaşabilir.3.11. MİLAD GOLD web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Misafir'in, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye MİLAD GOLD web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.3.12. MİLAD GOLDwww.miladgold.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Misafirlere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya MİLAD GOLD web sitesi'nde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme veya anonimleştirme hakkını saklı tutar.3.13. Üye bilgileri MİLAD GOLD tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla yürürlükteki Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin Misafirlerine sunduğu deneyimi ve www.miladgold.com internet sitesini geliştirmektir.3.14. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen MİLAD GOLD takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, MİLAD GOLD’un üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.3.15. MİLAD GOLD, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir ve aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlar. Gerek görmesi halinde elektronik posta ile Misafirlerine bildirebilir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.miladgold.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.miladgold.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.3.16. Taraflar, MİLAD GOLD' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193
e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.3.17  www.miladgold.com internet sitesinde bulunan ticari markalar, ticari unvanlar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler, sitede kullanılan diğer tüm meteryaller, teknik veriler MİLAD GOLD’un mülkiyetindedir. Bu sitede sunulan tüm bu ibareler MİLAD GOLD adına tescillidir. Bu sebeple www.miladgold.com internet sitesi üzerinde yer alan hiçbir ibare kopyalanamaz, çoğaltılamaz, izin alınmadan kullanılamaz. Üye/Misafir'in bu haksız davranışlarından dolayı MİLAD GOLD’un her türlü tazminat ve sair taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

3.14. Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni

Üye, verdiği iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgileri ile satın aldığı ürün-hizmet alışverişlerine, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri; MİLAD GOLD tarafından, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınması ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde , gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları kapsamında www.miladgold.com internet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu ve bu doğrultuda kişisel verilerinin işlenmesine açıkca izin (rıza-onay) verdiğini kabul ve beyan eder. .

3.15.Elektronik Ticari İleti Gönderimi İzni

Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini www.miladgold.com' a girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye; kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için MİLAD GOLD' a SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderimi için açıkca izin ve onay verir.3.16. Üye www.miladgold.com' a üye olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler aracılığı ile MİLAD GOLD ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından izinli pazarlama kapsamındaki indirimler, kampanyalar ve bilgilendirmelerin tarafına SMS, e-posta ve her türlü dijital iletişim araçları ile gönderilmesine muvafakat etmiş sayılır. Üye, MİLAD GOLD'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak veya Misafir hesabındaki Hesap Bilgisi kısmında yer alan Duyuru Kanallarındaki onay işaretini kaldırarak veya gönderilen SMS'lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).3.17. İletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan Üye, www.miladgold.com üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptığında, ayrıca bir izin/onaya gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitedeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulunce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletileri almaya devam eder.3.18. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Misafir sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile MİLAD GOLD' ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. MİLAD GOLD, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya MİLAD GOLD tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye dilediği zaman elektronik ortamda üyeliğini sonlandırabileceği gibi MİLAD GOLD da hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi/üyeliğin sonlanması ile birlikte tarafların yedindeki kişisel veriler dahil her türlü veriler ve bilgiler KVKK ve sair mevzuat kapsamının gereklerine uygun olarak muhafaza edilir.

5. İhtilafların İhlali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup, Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Daireleri yetkilidir.6. Tebligat Adresleri


Üyenin MİLAD GOLD'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.MİLAD GOLD tarafından, Üye'nin sadece yasal elektronik adresinden göndermiş olduğu elektronik postalar dikkate alınmaktadır.MİLAD GOLD tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın MİLAD GOLD tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Misafir'eulaştığı kabul edilecektir.MİLAD GOLD ve Üye, bildirim ve taleplerini ayrıca şahsen veya yazılı olarak da yapabilir.7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI

Ünvan

: MARLA GOLD TURİZM OTEL DIŞ TİC .A.Ş.

Adresi

: MOLLA FENERİ MH. ALİ BABA TÜRBE SK. NO: 22 FATİH/İSTANBUL

Telefon

: 0212 522 77 44

E-mail

: info@miladgold.com

 

ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı

: {{CUSTOMER_NAME}}

Adresi

: {{BILLING_ADDRESS}} {{BILLING_CITY}} {{BILLING_STATE}}

Telefonu

: {{CUSTOMER_PHONE}}

Email

: {{CUSTOMER_EMAIL}}

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürünlerin Cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.


{{ORDER_DETAILS}}

 

Kargo Adresi

 

{{SHIPPING_ADDRESS}}

{{SHIPPING_CITY}}

{{SHIPPING_STATE}}
T: {{CUSTOMER_PHONE}}

 

Fatura Adresi

 

{{BILLING_ADDRESS}}
{{BILLING_CITY}}
{{BILLING_STATE}}
T: {{CUSTOMER_PHONE}}

 

Teslimat Yöntemi

 

{{SHIPPING_METHOD}}

 

Tahsilat Yöntemi

 

{{PAYMENT_METHOD}}

 

Teslimat, seçilen veya anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICInın yukarıda belirtilen adresinde ilgili kargo şirketinin kuryesi ile teslim edilecektir. Teslim anında ALICInın adresinde bulunmaması durumunda apartmanda bulunan kapıcı/ yönetici ya da komşuya teslim edilmesi söz konusu olabilir, bu durumlarda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICInın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Kargo Ücreti : {{SHIPPING_TOTAL}} TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve eğer tutar varsa müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Faturada ayrıca gösterilmektedir.

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

 

SÖZLEŞME SÜRESİ

 

İşbu formda yer alan ürünün ALICI’ya teslim edilmesini takiben mesafeli sözleşme sona erecektir.

 

CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı redderek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin SATICIya ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma bildirimi info@miladgold.com mail adresine ya da 444 4 282 numaralı telefona bildirimde bulunularak yapılabilir.

İade edilen ürünün kargo bedeli, eğer ALICI Yurtiçi Kargo ile gönderim yapmış ise SATICI tarafından, farklı bir kargo-kurye ile gönderim yapılmış ise ALICI tarafından karşılanır. Yurtdışı gönderilerinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi gereği, yüzük siparişlerinde, yüzük ölçüsü kişiye özel olarak hazırlandığı için, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade hakkı) bulunmamaktadır. Ayrıca SATICI’nın tüm ürün gruplarında, kişiselleştirilmiş olan ürünlerin tümünde ve içine yazı yazılmış evlilik alyansları ve diğer ürünlerde cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca ALICI’nın istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.

Yukarıdaki maddeler dahilinde, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Yurtdışı gönderilerinde ilgili ülkenin Gümrük mevzuatlarına göre herhangi bir gümrük ücreti söz konusu olduğunda, ilgili gümrükleme ve diğer ücretler SATICI tarafından karşılanmaz. Bu ücret ALICI ya da ALICI’nın siparişi teslim almasını istediği kişi(ler) tarafından ödenir. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI’nın siparişinin gümrük süreçlerinin çözülmemesi halinde ilgili ülkenin gümrük uygulamaları içerisinde ürünü imha etme, alıkoyma vb. bir uygulama olduğunda bu durumdan SATICI sorumlu değildir ve sipariş tutarı geri ödenmez.

ALICI talep ve şikayetlerini site içerisinde yer alan SATICI iletişim bilgilerine iletebilir.

Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.

Değeri 7550 TL (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ Türk Lirası)’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde olan illerde 7550 TL (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ Türk Lirası) ile 11330 TL (ONBİRBİNÜÇYÜZOTUZ Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

SATICI

: MARLA GOLD TURİZM OTEL DIŞ TİC .A.Ş.

ALICI

: {{CUSTOMER_NAME}}

TARİH

: {{DATE}}

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.